אודות המאגר

רקע

התקשורת משחקת תפקיד מרכזי במימוש הרעיון העומד בבסיסה של כל דמוקרטיה, ע”י מתן ביטוי הולם למגוון הקבוצות בחברה, הצגת מגוון הדעות הקיים, ומתן לגיטימציה לשונות בשיח ובמרחב הציבורי.

בישראל, התקשורת היא אחד הגורמים המשפיעים ביותר על האופן בו תופסים האזרחים את המציאות, מעצבים את עמדותיהם ומגדירים את סדרי העדיפות שלהם. מחקרים שנערכו לאורך השנים מצביעים על הדרה עמוקה ואפילו הצגה בלתי הוגנת של קבוצות מיעוט חברתיות ולאומיות שונות בתקשורת הישראלית – וביניהם המגזר החרדי.
הזרם החרדי נעדר מהעין התקשורתית ומדיאלוג על נושאים הקשורים הן לקהילה החרדית והן לחברה בישראל בכלל. ממגוון סיבות (כולל מהטיות מחשבתיות ובידוד מרצון), הציבור הישראלי אינו שומע את קולם של החרדים ואינו יודע מה עמדתם על הנושאים הנ”ל. הציבור אינו מכיר, מבין לעומק או יכול להיות סובלני כלפי קהילה כה גדולה ומודרת. הוא נשאר עם דעות קדומות ואינו מודע להשפעה החיובית שיכולה להיות לקהילה הזו על החברה כולה. מה החרדים חושבים (כקבוצה וכיחידים) על נושאים הקשורים לבריאות, כלכלה, טכנולוגיה, מדע, חינוך, מדיניות חוץ ועוד?
יתרה מזאת, חרדים לעיתים מופלים לרעה בתקשורת ומוצגים באופן קיצוני ומקומם כ”עלוקות” ומשתמטים – מואשמים בבעיות חברתיות במדינה. לפי מחקר שערך עיתון “דה מרקר” בשנת 2011, האופן שבו נתפסים ומיוצגים החרדים בתקשורת הוא בדרך כלל כוללני, חד צדדי, מסעיר ולעגני. רוב הציבור בעל דעות שליליות על חברי הקהילה החרדית, רואים בהם: קהילה שאינה משלמת מיסים, אינה עובדת, אינה משרתת בצבא, קהילה שהשתלטה על תקציב המדינה ועל התמיכה הממשלתית. הסטריאוטיפים הללו מוטמעים כה עמוק בציבור הישראלי, עד שהתודעה הציבורית לא מאוזנת, מגוונת וריקה מנוכחות חרדים. כדי שהתקשורת בישראל תהיה מקצועית ומייצגת את המציאות בשטח, אמצעי התקשורת חייבים לעשות מאמץ גדול ולהכליל את הקול החרדי בשיח הציבורי.

אודות המאגר

Idealist הוא מאגר מקוון של מומחים ומומחיות חרדים המיועד לכלי התקשורת בישראל, במטרה להתגבר על חלק מהחסמים העומדים בפני ייצוג החברה החרדית בתקשורת הכללית.  המאגר כולל מיפוי מתעדכן ודינמי במגוון תחומי התמחות, מחקר ועשייה, הרלוונטיים לסדר יום התקשורתי, במטרה להביא לנוכחות אזרחית מגוונת, עשירה ומייצגת לכלל האזרחים במדינה.

המאגר נבנה תוך התאמה מרבית לצורכיהם של העוסקים בתקשורת, במטרה לספק מענה וכלי מקצועי שיסייע לקדם ייצוג הולם וסיקור הוגן של האזרחים החרדים בתקשורת העברית במיוחד. תחומי המומחיות במאגר כוללים עסקים, טכנולוגיה, מדע, כלכלה, בריאות, חינוך, יחסי חוץ ועוד. נושאים שבהם נדיר לשמוע קולות חרדיים בתקשורת המיינסטרימית בישראל.

המאגר הינו יוזמה של ארגון אנו ובשיתוף ארגון CIC (מרכז מידע חרדי).  “אנו” הוא ארגון לשינוי חברתי הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית, קידום סוגיות חברתיות וכלכליות והעשרת השיח הציבורי, באמצעות אקטיביזם תקשורתי ודיגיטלי. מאגר Ideaist הינו חלק מפרויקט ייצוג הולם למיעוטים בתקשורת הישראלית, שיכלול גם סדנאות והכשרות ייחודיות לקהל המומחים, הן להקניית כלים לעבודה מול התקשורת והן בהופעה מול מצלמה. מרכז מידע חרדי “CIC” עורך סיורים, הרצאות ופאנלים לקבוצות שונות מישראל ומחו”ל ופועל בין היתר בשיתוף פעולה עם משרד החוץ מול גופים בינלאומיים שונים להכרת המגזר החרדי.